Tra cứu ngành nghề kinh doanh

Tra cứu mã ngành nghề kinh doanh theo mã cấp 4

Xem thêm:  Các ngành nghề yêu cầu vốn pháp định (ký quỹ ngân hàng)
                    Các ngành nghề yêu cầu chứng chỉ hành nghề
                    Các ngành nghề khó cấp phép, nhạy cảm

Cấp 4
Tên ngành

NÔNG NGHIỆP,  LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan

Trồng cây hàng năm
0111
Trồng lúa
0112
Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác
0113
Trồng cây lấy củ có chất bột
0114
Trồng cây mía
0115
Trồng cây thuốc lá, thuốc lào
0116
Trồng cây lấy sợi
0117
Trồng cây có hạt chứa dầu
0118
Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh

Trồng rau các loại

Trồng đậu các loại

Trồng hoa, cây cảnh
0119
Trồng cây hàng năm khác

Trồng cây lâu năm
0121
Trồng cây ăn quả

Trồng nho

Trồng xoài, cây ăn quả vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới

Trồng cam, quít và các loại quả có múi khác

Trồng táo, mận và các loại quả có hạt như táo

Trồng nhãn, vải, chôm chôm

Trồng cây ăn quả khác
0122
Trồng cây lấy quả chứa dầu
0123
Trồng cây điều
0124
Trồng cây hồ tiêu
0125
Trồng cây cao su
0126
Trồng cây cà phê
0127
Trồng cây chè
0128
Trồng cây gia vị, cây dược liệu

Trồng cây gia vị

Trồng cây dược liệu
0129
Trồng cây lâu năm  khác
0130
Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp

Chăn nuôi
0141
Chăn nuôi trâu, bò
0142
Chăn nuôi ngựa, lừa, la
0144
Chăn nuôi dê, cừu
0145
Chăn nuôi lợn
0146
Chăn nuôi gia cầm

Hoạt động ấp trứng và sản xuất giống gia cầm

Chăn nuôi gà

Chăn nuôi vịt, ngan, ngỗng

Chăn nuôi gia cầm khác
0149
Chăn nuôi khác
0150
Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp

Hoạt động dịch vụ nông nghiệp
0161
Hoạt động dịch vụ trồng  trọt
0162
Hoạt động dịch vụ chăn nuôi
0163
Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
0164
Xử lý hạt giống để nhân giống
0170
Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan

Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan
0210
Trồng rừng và chăm sóc rừng

Ươm giống cây lâm nghiệp

Trồng rừng và chăm sóc rừng lấy gỗ

Trồng rừng và chăm sóc rừng tre, nứa

Trồng rừng và chăm sóc rừng khác

Khai thác gỗ và lâm sản khác
0221
Khai thác gỗ
0222
Khai thác lâm sản khác trừ gỗ
0230
Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác
0240
Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp

Khai thác, nuôi trồng thuỷ sản

Khai thác thuỷ sản
0311
Khai thác thuỷ sản biển
0312
Khai thác thuỷ sản nội địa

Khai thác thuỷ sản nước lợ

Khai thác thuỷ sản nước ngọt

Nuôi trồng thuỷ sản
0321
Nuôi trồng thuỷ sản biển
0322
Nuôi trồng thuỷ sản nội địa

Nuôi trồng thuỷ sản nước lợ

Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt
0323
Sản xuất giống thuỷ sản

 KHAI KHOÁNG

Khai thác than cứng và than non
0510
Khai thác và thu gom than cứng
0520
Khai thác và thu gom than non

Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên
0610
Khai thác dầu thô
0620
Khai thác khí đốt tự nhiên

Khai thác quặng kim loại
0710
Khai thác quặng sắt

Khai thác quặng không chứa sắt (trừ quặng kim loại quý hiếm)
0721
Khai thác quặng uranium và quặng thorium
0722
Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt

Khai thác quặng bôxít

Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt chưa được phân vào đâu
0730
Khai thác quặng kim loại quí hiếm

Khai khoáng khác
0810
Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

Khai thác đá

Khai thác cát, sỏi

Khai thác đất sét

Khai khoáng chưa được phân vào đâu
0891
Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón
0892
Khai thác và thu gom than bùn
0893
Khai thác muối
0899
Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng
0910
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên
0990
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác

CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO

Sản xuất chế biến thực phẩm
1010
Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt

Chế biến và đóng hộp thịt

Chế biến và bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt khác
1020
Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản

Chế biến và đóng hộp thuỷ sản

Chế biến và bảo quản thuỷ sản đông lạnh

Chế biến và bảo quản thuỷ sản khô

Chế biến và bảo quản nước mắm

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản khác
1030
Chế biến và bảo quản rau quả

Chế biến và đóng hộp rau quả

Chế biến và bảo quản rau quả khác
1040
Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật

Sản xuất và đóng hộp dầu, mỡ động, thực vật
1050
Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa

Xay xát và sản xuất bột
1061
Xay xát và sản xuất bột thô

Xay xát
1062
Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột

Sản xuất thực phẩm khác
1071
Sản xuất các loại bánh từ bột
1072
Sản xuất đường
1073
Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo
1074
Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự
1075
Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn
1079
Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
1080
Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản

Sản xuất đồ uống

Sản xuất đồ uống
1101
Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh
1102
Sản xuất rượu vang
1103
Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia
1104
Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng

Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai

Sản xuất đồ uống không cồn
1200
Sản xuất sản phẩm thuốc lá

Sản xuất thuốc lá

Sản xuất thuốc hút khác

Dệt

Sản xuất sợi, vải dệt thoi và hoàn thiện sản phẩm dệt
1311
Sản xuất sợi
1312
Sản xuất vải dệt thoi
1313
Hoàn thiện sản phẩm dệt

Sản xuất hàng dệt khác
1321
Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác
1322
Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)
1323
Sản xuất thảm, chăn đệm
1324
Sản xuất các loại dây bện và lưới
1329
Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu

Sản xuất trang phục
1410
May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
1420
Sản xuất sản phẩm từ da lông thú
1430
Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc

Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan

Thuộc, sơ chế da; sản xuất va li, túi sách, yên đệm; sơ chế và nhuộm da lông thú
1511
Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú
1512
Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm
1520
Sản xuất giày dép

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện
1610
Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ

Cưa, xẻ và bào gỗ

Bảo quản gỗ

Sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện
1621
Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
1622
Sản xuất đồ gỗ xây dựng
1623
Sản xuất bao bì bằng gỗ
1629
Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ

Sản xuất sản phẩm từ lâm sản (trừ gỗ), cói và vật liệu tết bện

Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy

Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy
1701
Sản xuất bột giấy, giấy và bìa
1702
Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa

Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa

Sản xuất giấy nhăn và bìa nhăn
1709
Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu

In, sao chép bản ghi các loại

In ấn và dịch vụ liên quan đến in
1811
In ấn
1812
Dịch vụ liên quan đến in
1820
Sao chép bản ghi các loại

Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế
1910
Sản xuất than cốc
1920
Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế

Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất

Sản xuất hoá chất cơ bản, phân bón và hợp chất ni tơ; sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh
2011
Sản xuất hoá chất cơ bản
2012
Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
2013
Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh

Sản xuất plastic nguyên sinh

Sản xuất cao su tổng hợp dạng nguyên sinh

Sản xuất sản phẩm hoá chất khác
2021
Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp
2022
Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít

Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự, ma tít

Sản xuất mực in
2023
Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh

Sản xuất mỹ phẩm

Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh
2029
Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
2030
Sản xuất sợi nhân tạo

Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
2100
Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu

Sản xuất thuốc các loại

Sản xuất  hoá dược và dược liệu

Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic

Sản xuất sản phẩm từ cao su
2211
Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su
2212
Sản xuất sản phẩm khác từ cao su
2220
Sản xuất sản phẩm từ plastic

Sản xuất bao bì từ plastic

Sản xuất sản phẩm khác từ plastic

Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác
2310
Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh

Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại chưa được phân vào đâu
2391
Sản xuất sản phẩm chịu lửa
2392
Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
2393
Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác
2394
Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao

Sản xuất xi măng

Sản xuất vôi

Sản xuất thạch cao
2395
Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao
2396
Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá
2399
Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu

Sản xuất kim loại
2410
Sản xuất sắt, thép, gang
2420
Sản xuất kim loại màu và kim loại quý

Đúc kim loại
2431
Đúc sắt thép
2432
Đúc kim loại màu

Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị)

Sản xuất các cấu kiện kim loại, thùng, bể chứa và nồi hơi
2511
Sản xuất các cấu kiện kim loại
2512
Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại
2513
Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm)
2520
Sản xuất vũ khí và đạn dược

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại; các dịch vụ xử lý, gia công kim loại
2591
Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại
2592
Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
2593
Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng
2599
Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu

Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và nhà ăn

Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân vào đâu

Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học
2610
Sản xuất linh kiện điện tử
2620
Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính
2630
Sản xuất thiết bị truyền thông
2640
Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng

Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển; sản xuất đồng hồ
2651
Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển
2652
Sản xuất đồng hồ
2660
Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu pháp
2670
Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học
2680
Sản xuất băng, đĩa từ tính và quang học

Sản xuất thiết bị điện
2710
Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện

Sản xuất mô tơ, máy phát

Sản xuất  biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện
2720
Sản xuất pin và ắc quy

Sản xuất dây và thiết bị dây dẫn
2731
Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học
2732
Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác
2733
Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại
2740
Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng
2750
Sản xuất đồ điện dân dụng
2790
Sản xuất thiết bị điện khác

Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu

Sản xuất máy thông dụng
2811
Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và xe máy)
2812
Sản xuất thiết bị sử dụng năng lượng chiết lưu
2813
Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác
2814
Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và truyền chuyển động
2815
Sản xuất lò nướng, lò luyện và lò nung
2816
Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp
2817
Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính)
2818
Sản xuất dụng cụ cầm tay chạy bằng  mô tơ hoặc khí nén
2819
Sản xuất máy thông dụng khác

Sản xuất máy chuyên dụng
2821
Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp
2822
Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại
2823
Sản xuất máy luyện kim
2824
Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng
2825
Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá
2826
Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da
2829
Sản xuất máy chuyên dụng khác

Sản xuất máy sản xuất vật liệu xây dựng

Sản xuất máy chuyên dụng khác chưa được phân vào đâu

Sản xuất xe có động cơ
2910
Sản xuất xe có động cơ
2920
Sản xuất thân xe có động cơ, rơ moóc và bán rơ moóc
2930
Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe

Sản xuất phương tiện vận tải khác

Đóng tàu và thuyền
3011
Đóng tàu và cấu kiện nổi
3012
Đóng thuyền, xuồng thể thao và giải trí
3020
Sản xuất đầu máy xe lửa, xe điện và toa xe
3030
Sản xuất máy bay, tàu vũ trụ và máy móc liên quan
3040
Sản xuất xe cơ giới chiến đấu dùng trong quân đội

Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải chưa được phân vào đâu
3091
Sản xuất mô tô, xe máy
3092
Sản xuất xe đạp và xe cho người tàn tật
3099
Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu
3100
Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế

Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ

Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật liệu khác

Công nghiệp chế biến, chế tạo khác

Sản xuất đồ kim hoàn, đồ giả kim hoàn và các chi tiết liên quan
3211
Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan
3212
Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan
3220
Sản xuất nhạc cụ
3230
Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao
3240
Sản xuất đồ chơi, trò chơi
3250
Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng

Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa

Sản xuất dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức năng
3290
Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị

Sửa chữa và bảo dưỡng máy móc, thiết bị và sản phẩm kim loại đúc sẵn
3311
Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn
3312
Sửa chữa máy móc, thiết bị
3313
Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học
3314
Sửa chữa thiết bị điện
3315
Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe  máy và xe có động cơ khác)
3319
Sửa chữa thiết bị khác
3320
Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp

SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI ĐIỆN, KHÍ ĐỐT, NƯỚC NÓNG, HƠI NƯỚC VÀ ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí
3510
Sản xuất, truyền tải và phân phối điện

Sản xuất điện

Truyền tải và phân phối điện
3520
Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống
3530
Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá

Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng và điều hoà không khí

Sản xuất nước đá

CUNG CẤP NƯỚC; HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ RÁC THẢI, NƯỚC THẢI
3600
Khai thác, xử lý và cung cấp nước

Thoát nước và xử lý nước thải
3700
Thoát nước và xử lý nước thải

Thoát nước

Xử lý nước thải

Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu huỷ rác thải; tái chế phế liệu

Thu gom rác thải
3811
Thu gom rác thải không độc hại
3812
Thu gom rác thải độc hại

Thu gom rác thải y tế

Thu gom rác thải độc hại khác

Xử lý và tiêu huỷ rác thải
3821
Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
3822
Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại

Xử lý và tiêu huỷ rác thải y tế

Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại khác
3830
Tái chế phế liệu

Tái chế phế liệu kim loại

Tái chế phế liệu phi kim loại
3900
Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác

XÂY DỰNG
4100
Xây dựng nhà các loại

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng
4210
Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ

Xây dựng công trình đường sắt

Xây dựng công trình đường bộ
4220
Xây dựng công trình công ích
4290
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Hoạt động xây dựng chuyên dụng

Phá dỡ và chuẩn bị mặt bằng
4311
Phá dỡ
4312
Chuẩn bị mặt bằng

Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước và lắp đặt xây dựng khác
4321
Lắp đặt hệ thống điện
4322
Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước

Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí
4329
Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
4330
Hoàn thiện công trình xây dựng
4390
Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

BÁN BUÔN VÀ BÁN LẺ; SỬA CHỮA Ô TÔ, MÔ TÔ, XE MÁY VÀ XE CÓ ĐỘNG CƠ KHÁC

Bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác

Bán ô tô và xe có động cơ khác
4511
Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác

Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)

Bán buôn xe có động cơ khác
4512
Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)
4513
Đại lý ô tô và xe có động cơ khác

Đại lý ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)

Đại lý xe có động cơ khác
4520
Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
4530
Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác

Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác

Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)

Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác

Bán, bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
4541
Bán mô tô, xe máy

Bán buôn mô tô, xe máy

Bán lẻ mô tô, xe máy

Đại lý mô tô, xe máy
4542
Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy
4543
Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy

Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy

Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy

Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy

Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)
4610
Đại lý, môi giới, đấu giá

Đại lý

Môi giới

Đấu giá
4620
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác

Bán buôn hoa và cây

Bán buôn động vật sống

Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)

Bán buôn gạo, thực phẩm, đồ uống và sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
4631
Bán buôn gạo
4632
Bán buôn thực phẩm

Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt

Bán buôn thủy sản

Bán buôn rau, quả

Bán buôn cà phê

Bán buôn chè

Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột

Bán buôn thực phẩm khác
4633
Bán buôn đồ uống

Bán buôn đồ uống có cồn

Bán buôn đồ uống không có cồn
4634
Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào

Bán buôn đồ dùng gia đình
4641
Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép

Bán buôn vải

Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác

Bán buôn hàng may mặc

Bán buôn giày dép
4649
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác

Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế

Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh

Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh

Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện

Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự

Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm

Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy
4651
Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
4652
Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
4653
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
4659
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng

Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)

Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu

Bán buôn chuyên doanh khác
4661
Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác

Bán buôn dầu thô

Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan

Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan
4662
Bán buôn kim loại và quặng kim loại

Bán buôn quặng kim loại

Bán buôn sắt, thép

Bán buôn kim loại khác

Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác
4663
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến

Bán buôn xi măng

Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi

Bán buôn kính xây dựng

Bán buôn sơn, vécni

Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh

Bán buôn đồ ngũ kim

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
4669
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp

Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)

Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh

Bán buôn cao su

Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt

Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép

Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại

Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
4690
Bán buôn tổng hợp

Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)

Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
4711
Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
4719
Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại

Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống hoặc thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh
4721
Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh
4722
Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh

Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh

Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh

Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh

Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh

Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh
4723
Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
4724
Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh
4730
Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh

Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc trong các cửa hàng chuyên doanh
4741
Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh

Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
4742
Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh

Bán lẻ thiết bị gia đình khác trong các cửa hàng chuyên doanh
4751
Bán lẻ vải, len,  sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh

Bán lẻ vải trong các cửa hàng chuyên doanh

Bán lẻ len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh
4752
Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh

Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh

Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh

Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh

Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
4753
Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh
4759
Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh

Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh

Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh

Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

Bán lẻ hàng văn hóa, giải trí trong các cửa hàng chuyên doanh
4761
Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
4762
Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh
4763
Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh
4764
Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh

Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh
4771
Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh

Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh

Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh

Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng chuyên doanh
4772
Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh

Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh

Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
4773
Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh

Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh

Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh

Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh

Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng chuyên doanh

Bán lẻ dầu hoả, ga, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh

Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh

Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh

Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh

Bán lẻ hàng hóa khác mới  chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
4774
Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh

Bán lẻ hàng may mặc đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh

Bán lẻ hàng hóa khác đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh

Bán lẻ lưu động hoặc bán tại chợ
4781
Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ

Bán lẻ lương thực lưu động hoặc tại chợ

Bán lẻ thực phẩm lưu động hoặc tại chợ

Bán lẻ đồ uống lưu động hoặc tại chợ

Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ
4782
Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ

Bán lẻ hàng dệt lưu động hoặc tại chợ

Bán lẻ hàng may sẵn lưu động hoặc tại chợ

Bán lẻ giày dép lưu động hoặc tại chợ
4789
Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ

Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc tại chợ

Bán lẻ hàng gốm sứ, thủy tinh lưu động hoặc tại chợ

Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh lưu động hoặc tại chợ

Bán lẻ hàng hóa khác chưa được phân vào đâu, lưu động hoặc tại chợ

Bán lẻ hình thức khác (trừ bán lẻ tại cửa hàng, lưu động hoặc tại chợ)
4791
Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
4799
Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu

VẬN TẢI KHO BÃI

Vận tải đường sắt, đường bộ và vận tải đường ống

Vận tải đường sắt
4911
Vận tải hành khách đường sắt
4912
Vận tải hàng hóa đường sắt
4920
Vận tải bằng xe buýt

Vận tải đường bộ khác
4931
Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)

Vận tải hành khách bằng tàu điện ngầm

Vận tải hành khách bằng taxi

Vận tải hành khách bằng xe lam, xe lôi, xe máy

Vận tải hành khách bằng xe đạp, xe xích lô và xe thô sơ khác
4932
Vận tải hành khách đường bộ khác

Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh

Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu
4933
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng

Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)

Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông

Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ

Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác
4940
Vận tải đường ống

Vận tải đường thủy

Vận tải ven biển và viễn dương
5011
Vận tải hành khách ven biển và viễn dương

Vận tải hành khách ven biển

Vận tải hành khách viễn dương
5012
Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương

Vận tải hàng hóa ven biển

Vận tải hàng hóa viễn dương

Vận tải đường thuỷ nội địa
5021
Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa

Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới

Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ
5022
Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa

Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới

Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ

Vận tải hàng không
5110
Vận tải hành khách hàng không
5120
Vận tải hàng hóa hàng không

Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải
5210
Kho bãi và lưu giữ hàng hóa

Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan

Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan)

Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ cho vận tải
5221
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
5222
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải ven biển và viễn dương

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thuỷ nội địa
5223
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không

Dịch vụ điều hành bay

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp khác cho vận tải hàng không
5224
Bốc xếp hàng hóa

Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt

Bốc xếp hàng hóa đường bộ

Bốc xếp hàng hóa cảng biển

Bốc xếp hàng hóa cảng sông

Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không
5229
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

Dịch vụ đại lý tàu biển

Dịch vụ đại lý vận tải đường biển

Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu

Bưu chính và chuyển phát
5310
Bưu chính
5320
Chuyển phát

DỊCH VỤ LƯU TRÚ VÀ ĂN UỐNG

 Dịch vụ lưu trú
5510
Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Khách sạn

Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự
5590
Cơ sở lưu trú khác

Ký túc xá học sinh, sinh viên

Chỗ nghỉ trọ trên xe lưu động, lều quán, trại dùng để nghỉ tạm

Cơ sở lưu trú khác chưa được phân vào đâu

Dịch vụ ăn uống
5610
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống

Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác

Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên và dịch vụ ăn uống khác
5621
Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)
5629
Dịch vụ ăn uống khác
5630
Dịch vụ phục vụ đồ uống

Quán rượu, bia, quầy bar

Dịch vụ phục vụ đồ uống khác

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Hoạt động xuất bản

Xuất bản sách, ấn phẩm định kỳ và các hoạt động xuất bản khác
5811
Xuất bản sách
5812
Xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ
5813
Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ
5819
Hoạt động xuất bản khác
5820
Xuất bản phần mềm

Hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc

Hoạt động điện ảnh và sản xuất chương trình truyền hình
5911
Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình

Hoạt động sản xuất phim điện ảnh

Hoạt động sản xuất phim video

Hoạt động sản xuất chương trình truyền hình
5912
Hoạt động hậu kỳ
5913
Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình
5914
Hoạt động chiếu phim

Hoạt động chiếu phim cố định

Hoạt động chiếu phim lưu động
5920
Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc

Hoạt động phát thanh, truyền hình
6010
Hoạt động phát thanh

Hoạt động truyền hình và cung cấp chương trình thuê bao
6021
Hoạt động truyền hình
6022
Chương trình cáp, vệ tinh và các chương trình thuê bao khác

Viễn thông
6110
Hoạt động viễn thông có dây
6120
Hoạt động viễn thông không dây
6130
Hoạt động viễn thông vệ tinh
6190
Hoạt động viễn thông khác

Hoạt động của các điểm truy cập internet

Hoạt động viễn thông khác chưa được phân vào đâu

Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính
6201
Lập trình máy vi tính
6202
Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
6209
Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính

Hoạt động dịch vụ thông tin

Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan; cổng thông tin
6311
Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
6312
Cổng thông tin

Dịch vụ thông tin khác
6321
Hoạt động thông tấn
6329
Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu

HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG VÀ BẢO HIỂM

Hoạt động dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Hoạt động trung gian tiền tệ
6411
Hoạt động ngân hàng trung ương
6419
Hoạt động trung gian tiền tệ khác
6420
Hoạt động công ty nắm giữ tài sản
6430
Hoạt động quỹ tín thác, các quỹ và các tổ chức tài chính khác

Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
6491
Hoạt động cho thuê tài chính
6492
Hoạt động cấp tín dụng khác
6499
Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Bảo hiểm, tái bảo hiểm và bảo hiểm xã hội (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc)

Bảo hiểm
6511
Bảo hiểm nhân thọ
6512
Bảo hiểm phi nhân thọ

Bảo hiểm y tế

Bảo hiểm phi nhân thọ khác
6520
Tái bảo hiểm
6530
Bảo hiểm xã hội

Hoạt động tài chính khác

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
6611
Quản lý thị trường tài chính
6612
Môi giới hợp đồng hàng hoá và chứng khoán
6619
Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu

Hoạt động hỗ trợ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội
6621
Đánh giá rủi ro và thiệt hại
6622
Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
6629
Hoạt động hỗ trợ khác cho bảo hiểm và bảo hiểm xã hội
6630
Hoạt động quản lý quỹ

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

Hoạt động kinh doanh bất động sản
6810
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
6820
Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Hoạt động pháp luật, kế toán và kiểm toán
6910
Hoạt động pháp luật

Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật

Hoạt động công chứng và chứng thực

Hoạt động pháp luật khác
6920
Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế

Hoạt động của  trụ sở văn phòng; hoạt động tư vấn quản lý
7010
Hoạt động của trụ sở văn phòng
7020
Hoạt động tư vấn quản lý

Hoạt động kiến trúc; kiểm tra và phân tích kỹ thuật
7110
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Hoạt động kiến trúc

Hoạt động đo đạc bản đồ

Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước

Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác
7120
Kiểm tra và phân tích kỹ thuật

Nghiên cứu khoa học và phát triển
7210
Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật
7220
Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn

Quảng cáo và nghiên cứu thị trường
7310
Quảng cáo
7320
Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác
7410
Hoạt động thiết kế chuyên dụng
7420
Hoạt động nhiếp ảnh
7490
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu

Hoạt động khí tượng thuỷ văn

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu
7500
Hoạt động thú y

HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ

Cho thuê máy móc, thiết bị (không kèm người điều khiển); cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình; cho thuê tài sản vô hình phi tài chính
7710
Cho thuê xe có động cơ

Cho thuê ôtô

Cho thuê xe có động cơ khác

Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình
7721
Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí
7722
Cho thuê băng, đĩa video
7729
Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác
7730
Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác

Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp

Cho thuê máy móc, thiết bị  xây dựng

Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu
7740
Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính

Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm
7810
Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm
7820
Cung ứng lao động tạm thời
7830
Cung ứng và quản lý nguồn lao động

Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước

Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài

Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch

Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch
7911
Đại lý du lịch
7912
Điều hành tua du lịch
7920
Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch

Hoạt động điều tra bảo đảm an toàn
8010
Hoạt động bảo vệ cá nhân
8020
Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn
8030
Dịch vụ điều tra

Hoạt động dịch vụ vệ sinh nhà cửa, công trình và cảnh quan
8110
Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp

Dịch vụ vệ sinh
8121
Vệ sinh chung nhà cửa
8129
Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác
8130
Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan

Hoạt động hành chính, hỗ trợ văn phòng và các hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác

Hoạt động hành chính và hỗ trợ văn phòng
8211
Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
8219
Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác

Photo, chuẩn bị tài liệu

Hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác
8220
Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi
8230
Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu
8291
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng
8292
Dịch vụ đóng gói
8299
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI, QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, AN NINH QUỐC PHÒNG;  BẢO ĐẢM XÃ HỘI BẮT BUỘC

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng và bảo đảm xã hội bắt buộc

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước và quản lý chính sách kinh tế, xã hội
8411
Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội

Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp
8412
Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hoá và các dịch vụ xã hội khác (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc)
8413
Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế chuyên ngành

Hoạt động phục vụ chung cho toàn đất nước
8421
Hoạt động ngoại giao
8422
Hoạt động quốc phòng
8423
Hoạt động an ninh, trật tự an toàn xã hội
8430
Hoạt động bảo đảm xã hội bắt buộc

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Giáo dục và đào tạo
8510
Giáo dục mầm non
8520
Giáo dục tiểu học

Giáo dục trung học
8531
Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông

Giáo dục trung học cơ sở

Giáo dục trung học phổ thông
8532
Giáo dục nghề nghiệp

Giáo dục trung cấp chuyên nghiệp

Dạy nghề

Đào tạo cao đẳng, đại học và sau đại học
8541
Đào tạo cao đẳng
8542
Đào tạo đại học và sau đại học

Giáo dục khác
8551
Giáo dục thể thao và giải trí
8552
Giáo dục văn hoá nghệ thuật
8559
Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
8560
Dịch vụ hỗ trợ giáo dục

Y TẾ VÀ HOẠT ĐỘNG TRỢ GIÚP XÃ HỘI

Hoạt động y tế
8610
Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá

Hoạt động của các bệnh viện

Hoạt động của các trạm y tế cấp xã và trạm y tế bộ/ngành
8620
Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa

Hoạt động của các phòng khám nha khoa

Hoạt động y tế khác
8691
Hoạt động y tế dự phòng
8692
Hoạt động của hệ thống cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng
8699
Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu

Hoạt động chăm sóc, điều dưỡng tập trung
8710
Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng

Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương bệnh binh

Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng các đối tượng khác
8720
Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người bị thiểu năng, tâm thần và người nghiện

Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người bị thiểu năng, tâm thần

Hoạt động chăm sóc sức khoẻ, cai nghiện phục hồi người nghiện
8730
Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công, người già và người tàn tật không có khả năng tự chăm sóc

Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công (trừ thương bệnh binh)

Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người già

Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người tàn tật
8790
Hoạt động chăm sóc tập trung khác

Hoạt động chữa bệnh, phục hồi nhân phẩm cho đối tượng mại dâm

Hoạt động chăm sóc tập trung khác chưa được phân vào đâu

Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung
8810
Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với người có công, thương bệnh binh, người già và người tàn tật

Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với người có công (trừ thương bệnh binh)

Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với thương bệnh binh

Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với người già và người tàn tật 
8890
Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khác

NGHỆ THUẬT, VUI CHƠI VÀ GIẢI TRÍ
9000
Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí

Hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hoá khác

Hoạt động của  thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hoá khác
9101
Hoạt động thư viện và lưu trữ
9102
Hoạt động bảo tồn, bảo tàng
9103
Hoạt động của các vườn bách thảo, bách thú và khu bảo tồn tự nhiên
9200
Hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc

Hoạt động xổ số

Hoạt động cá cược và đánh bạc

Hoạt động thể thao, vui chơi và giải trí

Hoạt động thể thao
9311
Hoạt động của các cơ sở thể thao
9312
Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao
9319
Hoạt động thể thao khác

Hoạt động vui chơi giải trí khác
9321
Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề
9329
Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu

HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ KHÁC

Hoạt động của các hiệp hội, tổ chức khác

Hoạt động của các hiệp hội kinh doanh, nghiệp chủ và nghề nghiệp
9411
Hoạt động của các hiệp hội kinh doanh và nghiệp chủ
9412
Hoạt động của các hội nghề nghiệp
9420
Hoạt động của công đoàn

Hoạt động của các tổ chức khác
9491
Hoạt động của các tổ chức tôn giáo
9499
Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu

Sửa chữa máy vi tính, đồ dùng cá nhân và gia đình

Sửa chữa máy vi tính và thiết bị liên lạc
9511
Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi
9512
Sửa chữa thiết bị liên lạc

Sửa chữa đồ dùng cá nhân và gia đình
9521
Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng
9522
Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình
9523
Sửa chữa giày, dép, hàng da và giả da
9524
Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự
9529
Sửa chữa đồ dùng cá nhân và gia đình khác

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác
9610
Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)
9620
Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác chưa được phân vào đâu
9631
Cắt tóc, làm đầu, gội đầu
9632
Hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ
9633
Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ
9639
Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu

HOẠT ĐỘNG LÀM THUÊ CÁC CÔNG VIỆC TRONG CÁC HỘ GIA ĐÌNH, SẢN XUẤT SẢN PHẨM VẬT CHẤT VÀ DỊCH VỤ TỰ TIÊU DÙNG CỦA HỘ GIA ĐÌNH
9700
Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình

Hoạt động sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình
9810
Hoạt động sản xuất các sản phẩm vật chất tự tiêu dùng của hộ gia đình
9820
Hoạt động sản xuất các sản phẩm dịch vụ  tự tiêu dùng của hộ gia đình

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC VÀ CƠ QUAN  QUỐC TẾ
9900
Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế
437